ΓΕΝ: Ανοίγει ο δρόμος για την προμήθεια τορπιλών βαρέως τύπου

 

(Φωτ.: ΓΕΝ)

 

Μετά από οκτώ χρόνια από την ένταξη του υποβρυχίου Παπανικολής στη δύναμη του Στόλου, το Πολεμικό Ναυτικό ξεκίνησε το διαγωνισμό για την προμήθεια τορπιλών βαρέους τύπου.

Λόγω της παραφιλολογίας που υπήρξε από διάφορες «δημοσιογραφικές» και μη πηγές, τα υποβρύχια διαθέτουν ήδη τορπίλες. Ωστόσο οι νέου τύπου που ελπίζουμε ότι τελικά θα αποκτηθούν, θα δώσουν στα σκάφη τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν το πλήρες φάσμα των δυνατοτήτων τους.

Μέσω της προκήρυξης που δημοσιεύθηκε, το ΠΝ ζητάει να κατατεθούν πληροφορίες από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες για την πώληση τορπιλών βαρέους τύπου και για την παροχή μηχανολογικών εργασιών για την ολοκλήρωση των όπλων στα συστήματα διαχείρισης μάχης ISUS 90-46των υποβρυχίων Type 214 – Παπανικολής και το ISUS 90-15 του Type 209 – Ωκεανός.

Οι πληροφορίες που θα κατατεθούν, θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, τα επιθυμητά επιχειρησιακά χαρακτηριστικά των τορπιλών θα πρέπει να είναι τα ακόλουθα:

 • Να είναι διπλού ρόλου (εναντίον πλοίων επιφανείας και υποβρυχίων).
 • Να είναι αυτοκατευθυνόμενη με δυνατότητα ενεργητικής και παθητικής ακροάσεως, καθώς και συνδυασμού αυτών.
 • Να είναι τηλεκατευθυνόμενη μέσω αγωγού επικοινωνίας.
 • Να είναι εξοπλισμένη με πυροδοτικό κρουστικό και προσεγγίσεως.
 • Να βάλλεται από βάθος μεγαλύτερο των 400 μέτρων.
 • Να έχει μέγιστη ταχύτητα άνω των 50 κόμβων.
 • Να έχει δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής της ταχύτητας της και του βάθους στη φάση της ανακατεύθυνσης / επίθεσης.
 • Να έχει δυνατότητα εντοπισμού και προσβολής ακίνητων στόχων επιφανείας και Υ/Β.
 • Να έχει δυνατότητα αναγνώρισης και αντιμετώπισης αντιμέτρων.
 • Να έχει διάταξη για την προστασία του βάλλοντος Υ/Β.
 • Οι συσσωρευτές τορπίλης γυμνασίων θα πρέπει να παρέχουν τουλάχιστον 50 εγγυημένους κύκλους φορτίσεως / εκφορτίσεως.
 • Η Τ/Λ γυμνασίων να έχει τη δυνατότητα λεπτομερούς καταγραφής της συμπεριφοράς της και να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την ανάλυση της διαδρομής της, καθώς και να διαθέτει φανό πορείας, φανό ενδείξεως θέσεως και NoiseMaker.

 

Επιπλέον, όσον αφορά την ολοκλήρωσή τους στα συστήματα μάχης των δύο τύπων υποβρυχίων, το ΠΝ επιθυμεί:

 • Η νέα Τ/Λ θα πρέπει να ολοκληρωθεί στα οπλικά συστήματα ISUS 90-15 και ISUS 90-46 των Υ/Β. Ως ολοκλήρωση νοείται η δυνατότητα εκτέλεσης βολών, χειρισμού και κατεύθυνσης των Τ/Λ, με πλήρη εκμετάλλευση των επιχειρησιακών χαρακτηριστικών του όπλου, από τα οπλικά συστήματα ISUS 90-15 και ISUS 90-46 των Υ/Β.
 • Θα πρέπει να καθορισθούν και καταγραφούν όλες οι τυχόν απαραίτητες εργασίες διασύνδεσης των Τ/Λ στους τορπιλοσωλήνες των Υ/Β (hardwareκαι software), καθώς και των τορπιλοσωλήνων με το οπλικό σύστημα των Υ/Β, τυχόν απαιτήσεις προσθήκης ή αφαίρεσης υλικών / καλωδιώσεων / ερμαρίων ή / και φυσικών μετασκευών των τορπιλοσωλήνων ή / και υφιστάμενων εγκατεστημένων συστημάτων των Υ/Β.
 • Κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να συντάξουν ολοκληρωμένη τεχνική πρόταση υλοποίησης της ολοκλήρωσης, στην οποία θα καταγράφονται και αναλύονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες / μετασκευές / ενέργειες. Σε περίπτωση που κάποια απαιτούμενη εργασία δεν μπορεί να εκτελεστεί απευθείας από τον υποψήφιο ανάδοχο, θα πρέπει να σημειώνεται η προτεινόμενη τεχνική λύση, καθώς και ο προτεινόμενος φορέας υλοποίησης. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων συνεργασιών με υπεργολάβους αλλά και του κόστους, επαφίεται στον υποψήφιο ανάδοχο. Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω τεχνική πρόταση θα υποβληθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και όχι στο πλαίσιο του παρόντος τεχνικού διαλόγου.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , ,

Κατηγορίες: Ένοπλες Δυνάμεις

cube02

Subscribe to our RSS feed and social profiles to receive updates.

Αρέσει σε %d bloggers: