Σε πορεία Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής

Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Βίτσα για την επικοινωνία του προσχεδίου της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής (ΕΑΒΣ) με όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015 στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, με μέριμνα της ΓΔΑΕΕ ( Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων) η σχετική αναλυτική παρουσίασή από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΘΑ, Γιάννη Ταφύλλη.

Την παρουσίαση παρακολούθησαν οι πρόεδροι των φορέων της εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας, ΕΕΛΕΑΑ, Γ. Τρουλλινός και ΣΕΚΠΥ, Τ. Ροζολής, καθώς και εκπρόσωποι των ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών.

Κατά την παρουσίαση ο Γενικός Γραμματέας εξέφρασε την πρόθεση της πολιτείας που αντανακλά στο κείμενο της ΕΑΒΣ, για ανάπτυξη συνεργειών και κοινών προσπαθειών μεταξύ των Φορέων, Οργανισμών και κατασκευαστών που εμπλέκονται στον αμυντικό και τον μη αμυντικό, βιομηχανικό και τεχνολογικό τομέα για την διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων της Χώρας.

Προτεραιότητα δίνεται στην κάλυψη των αμυντικών, επιχειρησιακών απαιτήσεων αλλά και την βιωσιμότητα και ανάπτυξη της Εγχώριας Αμυντικής Τεχνολογικής και Βιομηχανικής Βάσης, στο πλαίσιο και της παραγωγικής ανασυγκρότησης της Χώρας.

Κατά την παρουσίαση ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε στις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η χώρα και την ανάγκη διατήρησης ισχυρών Ενόπλων Δυνάμεων, στην ανάγκη για την ανάπτυξη και διατήρηση ισχυρής EΑΤΒΒ, στους στόχους της ΕΑΒΣ και στο περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτή καλείται να λειτουργήσει.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους κρίσιμους τεχνολογικούς και βιομηχανικούς τομείς που έχουν επιλεγεί για την διασφάλιση των συμφερόντων της Χώρας και στους οποίους οι εμπλεκόμενοι καλούνται να δραστηριοποιηθούν και να συνδράμουν.

Επίσης περιγράφηκαν και οι προβλεπόμενες στην ΕΑΒΣ βασικές λειτουργικές σχέσεις των εμπλεκομένων, στο πνεύμα της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας που τις διέπει.

Την παρουσίαση αυτή θα ακολουθήσουν άμεσα και άλλες με τους λοιπούς εταίρους, με την επόμενη να απευθύνεται στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα.

Πηγη: ΥΕΘΑ

Ετικέτες: , ,

Κατηγορίες: Αμυντική Βιομηχανία

cube02

Subscribe to our RSS feed and social profiles to receive updates.

Αρέσει σε %d bloggers: