Φίλτρα νερού για τους Αυστραλούς στρατιώτες;

Australia Army 1

Οι Αυστραλιανές Ένοπλες Δυνάμεις συνέταξαν ερευνητική μελέτη, μέσω της οποίας μελετήθηκαν οι ανάγκες σε νερό των στρατιωτών, η Διοικητική Μέριμνα που απαιτείται για την τροφοδοσία τους και η αξιοπιστία των φορητών συστημάτων φιλτραρίσματος του νερού που υπάρχουν στο εμπόριο.

Η μελέτη εκπονήθηκε μέσω τη συνεργασίας του DSTO (Defence Science and Technology Organization), του Οργανισμού Αμυντικού Υλικού και της Ομάδας Ανάπτυξης Ικανοτήτων. Αντικειμενικός σκοπός είναι η μείωση του βάρους που μεταφέρει ο πεζός στρατιώτης και η βελτίωση της παροχής καθαρού νερού (για πόση και μαγείρεμα) στα χαμηλά κλιμάκια διοίκησης, σε συνάρτηση πάντα με τον κρίσιμο τομέα της Διοικητικής Μέριμνας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του DSTO, σε θερμό και υγρό περιβάλλον, ο κάθε Αυστραλός στρατιώτης μεταφέρει μέχρι οκτώ λίτρα νερού για τρεις ημέρες. Δεδομένου ότι αυτό δεν επαρκεί, θα πρέπει είτε να μεταφέρουν επιπλέον νερό ή να έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό ή να βασίζονται στον εφοδιασμό. Όμως, σε περιβάλλον που δεν υπάρχει καθαρό νερό θα πρέπει να αυξάνεται η ΔΜ ή να υπάρχει κάποιο σύστημα φιλτραρίσματος.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στα συστήματα φιλτραρίσματος της αγοράς, τα οποία μπορούν να παρέχουν ικανοποιητικά επίπεδα μικροβιολογικού καθαρισμού, εξαιρώντας τα συστήματα χημικού καθαρισμού, αφαλάτωσης ή άλλων συναφών. Το αρχικό δείγμα περιελάμβανε νερό μολυσμένο από υπονόμους και άλλα οργανικά υλικά. Αναλύθηκε πριν και μετά το φιλτράρισμα. Από τα δείγματα που συλλέχθηκαν διαπιστώθηκε ποια φορητά φίλτρα μπορούσαν να συμβαδίσουν με τις διεθνείς προδιαγραφές για την ύπαρξη πρωτόζωων, ιών και βακτηριδίων εντός του νερού. Τα δεδομένα ήταν χρήσιμα και για να μπορέσουν να τεθούν προδιαγραφές για πιθανή μελλοντική προμήθεια μέσω διαγωνισμού.

Από όλα τα συστήματα που δοκιμάστηκαν, το καλύτερο ήταν το φίλτρο με αντλία, το οποίο μπορούσε να συνδεθεί στο παγούρι/ασκό του στρατιώτη. Περιλαμβάνει ευλύγιστο, πλαστικό σωλήνα με αρχικό φίλτρο για να κατακρατεί τα μεγάλα σκουπίδια, αντλία χειρός που ωθεί το νερό μέσω ειδικού τμήματος με φίλτρα άνθρακα, ώστε να βγει καθαρό νερό.

Water purification 1

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , ,

Κατηγορίες: Αμυντική Βιομηχανία

cube02

Subscribe to our RSS feed and social profiles to receive updates.

Αρέσει σε %d bloggers: