Υποβάθμιση της Γαλλίας από την Moody’s

Άσχημα τα νέα για την Γαλλία, καθώς φαίνεται το πως η κρίση δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο τον πυρήνα της ευρωπαϊκής οικονομίας, αν δεν ληφθούν και μέτρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, εκτός από το εθνικό.

Η Moody’s υποβάθμισε τα ομόλογα της Γαλλίας κατά μία βαθμίδα, ρίχνοντάς τα στο επίπεδο Aa1, από ΑΑΑ που ήταν μέχρι πριν. Ταυτόχρονα, θεωρεί ως αρνητική τη μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη, λόγω δομικών προβλημάτων. Σημαντικότερα προβλήματα θεωρούνται οι έλλειψη ανταγωνιστικότητας και τα μακροχρόνια ανοιχτά θέματα στους τομείς της εργασίας, των αγαθών και των υπηρεσιών.

Έτσι, η Moody’s θεωρεί πως μειώνεται και η αντοχή της γαλλικής οικονομίας στα σοκ της ευρωζώνης, τα οποία θα έχουν άμεση επίπτωση στην οικονομική μεγέθυνση, στην νομισματική απόδοση και στη δυνατότητα χρηματοδότησης των ελλειμμάτων. Η Moody’s θεωρεί ότι η έκθεση της γαλλικής οικονομίας, στα προβλήματα της περιφέρειας της ευρωζώνης, μέσω του τραπεζικού της συστήματος και των εμπορικών συναλλαγών, είναι δυσανάλογα μεγάλη. Για το λόγο αυτό, η Γαλλία μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο χρηματοδότησης και στήριξης άλλων κρατών της ευρωζώνης.

Ετικέτες: , , , , , ,

Κατηγορίες: Διεθνείς Σχέσεις & Διεθνής Οικονομία

cube02

Subscribe to our RSS feed and social profiles to receive updates.

Αρέσει σε %d bloggers: