Σύγχρονο στρατόπεδο για την Εθνική Φρουρά

Τα αποτελέσματα του περιβαλλοντικού σχεδίου του υπουργού Άμυνας
Ένα οικολογικό στρατόπεδο στον Δελίκηπο…

Ο Φιλελεύθερος, 4 Νοεμβρίου 2012

Λάρνακα: Η πιλοτική εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Άμυνας στο στρατόπεδο Αντιστράτηγου «Στυλιανού Καλμπουρτζή» στον Δελίκηπο, έχει αρχίσει να φέρνει αποτελέσματα. Τα «οφέλη» από την εφαρμογή του προγράμματος, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικά, αλλά έχουν και την οικονομική τους προέκταση. Όπως προκύπτει μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, έχει γίνει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία μετράται και σε χρήμα. Εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας, εξοικονόμηση στην κατανάλωση νερού και πολλά άλλα. Το σημαντικότερο, όμως, είναι η καλλιέργεια σε μια μεγάλη μερίδα νέων ανθρώπων, μια σωστής περιβαλλοντικής συνείδησης ως κληρονομιάς για το υπόλοιπο της ζωής τους… Τα επιτεύγματα από την εφαρμογή του προγράμματος στο στράτοπεδο στον Δελίκηπο, αποτέλεσαν και σημείο αναφοράς στο ΝewsLetter Εurope Diplomacy and Defence τον περασμένο μήνα. Όπως ανέφερε στον «Φ» η Ευτυχία Ιωάννου, πολιτικός μηχανικός και γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Άμυνας, στο στρατόπεδο «Στυλιανός Καλμπουρτζής» στον Δελίκηπο έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις κατά τα τελευταία χρόνια στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας όπως π.χ. θερμομόνωση των τοίχων και των οροφών, εγκατάσταση διπλών υαλοστασίων, χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης.

Στο στρατόπεδο έχει εγκατασταθεί από το 2010 σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 50kW. Με τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού, επιτεύχθηκε κατά το 2011 μείωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο της ΑΗΚ ίση με το 27% της συνολικής ηλεκτρικής κατανάλωσης των εγκαταστάσεων του στρατοπέδου. Κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών του 2012, το μερίδιο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιακή ενέργεια ανήλθε σε 30%. Ως αποτέλεσμα των μέτρων αυτών, κατά το έτος 2011 μειώθηκαν οι συνολικές εκπομπές CΟ2 κατά 1,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού συνεισέφερε μείωση των συνολικών εκπομπών CΟ2 του στρατοπέδου κατά 11%, ενώ το πρόγραμμα αναδάσωσης με τη φύτευση 600 δέντρων μέσα στο 2010 κατά 20%.

«Η διοίκηση του στρατοπέδου δίνει επίσης ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στη διαχείριση του νερού», επεσήμανε. Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο στρατόπεδο, η κατανάλωση του πόσιμου νερού μειώθηκε από τους 5.600 τόνους το 2010 σε 4.900 τόνους το 2011 δηλαδή μείωση 12%. Η μείωση αυτή αναμένεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη με την εγκατάσταση της μονάδας ανακύκλωσης του νερού πλύσης και καθαρισμού των οχημάτων και του εξοπλισμού, που προβλέπεται στο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Δράσης του στρατοπέδου και μελετά να εγκαταστήσει στο στρατόπεδο το ΥΠΑΜ το τρέχον έτος». Επιπρόσθετα, εξήγησε, τα λύματα από τις εγκαταστάσεις υγιεινής του στρατοπέδου οδηγούνται σε βιολογική μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας και το ανακυκλωμένο νερό χρησιμοποιείται για σκοπούς άρδευσης των πράσινων περιοχών του στρατοπέδου. «Μελλοντικές δράσεις για τη μείωση της κατανάλωσης του νερού περιλαμβάνουν τη συλλογή και αξιοποίηση του βρόχινου νερού για σκοπούς άρδευσης και την εγκατάσταση μετρητών νερού στις μεγάλες καταναλώσεις του στρατοπέδου, όπως είναι οι θάλαμοι στρατιωτών, τα μαγειρεία, οι ουλαμοί συντήρησης, σταθμοί πλύσεως οχημάτων και αρμάτων με στόχο την καλύτερη διαχείριση νερού», πρόσθεσε.

Περιβαλλοντική συνείδηση και «Go Green»

Το περιβαλλοντικό έργο που επιτελείται στο στρατόπεδο στα πλαίσια της εφαρμογής του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Δράσης συμβάλλει επίσης στην αυξημένη ευαισθητοποίηση του πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού του στρατοπέδου. Όπως ανέφερε η κ. Ιωάννου, το ΥΠΑΜ ιεραρχεί πολύ υψηλά στις προτεραιότητές του την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των κληρωτών της Εθνικής Φρουράς καθώς μέσα στο χρονικό διάστημα της θητείας τους, το ΥΠΑΜ αξιοποιεί πολλές ευκαιρίες για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίησή τους στις σημαντικότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας. Κατά την περίοδο 2011-2012, το ΥΠΑΜ σε συνεργασία με το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων διοργάνωσε 20 σεμινάρια σχετικά με τις βασικές αρχές της εξοικονόμησης νερού, με τη συμμετοχή περίπου 8.000 ατόμων.

«Ως μέρος του σχεδίου δράσης που ξεκίνησε το 2010, έχουν επενδυθεί περισσότερα από €1,8 εκατομμύρια σε εργασίες που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση, €2,8 εκατομμύρια για την κατασκευή των 9 μονάδων επεξεργασίας λυμάτων (με ετήσιο λειτουργικό κόστος €143.000), €450.000 για την εγκατάσταση των 17 συστημάτων για την ανακύκλωση των γκρίζων νερών, και €1,3 εκατ. για την εγκατάσταση των 5 φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 265 kWσε πέντε διαφορετικά στρατόπεδα», ανέρερε.

Η Κύπρος συμμετέχει, επίσης, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Go Green» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, το οποίο έχει ως στόχο την αξιοποίηση των διαθέσιμων στρατιωτικών εγκαταστάσεων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση φωτοβολταϊκών σταθμών. Η παραγόμενη ενέργεια θα διοχετεύεται στο εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας κάθε χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα. «Έτσι, και αυτή είναι η επιλογή που έκανε η Κύπρος, τα έσοδα από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας από τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς θα κατατίθενται σε έναν κοινό λογαριασμό με σκοπό την επανεπένδυσή τους σε περιβαλλοντικά έργα και επενδύσεις», εξηγεί η κ. Ιωάννου. «Το Πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε δύο φάσεις με στόχο τη συνολική εγκατάσταση 300 ΜWφωτοβολταΐκών σταθμών στις επτά χώρες που συμμετέχουν. Οι χώρες που συμμετέχουν είναι η Γερμανία, η Ελλάδα, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, η Αυστρία, η Τσεχία, και η Ρουμανία. Στην πρώτη φάση του προγράμματος που χαρακτηρίζεται ως Πιλοτική, η Κύπρος έχει προτείνει την ανάπτυξη ενός φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 4 ΜWστην αεροπορική βάση της Πάφου. Ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα αναπτυχθεί σε συνολική επιφάνεια 100.000 τ.μ., αξιοποιώντας τόσο τις οροφές των στρατιωτικών εγκαταστάσεων όσο και αναξιοποίητες εκτάσεις γης της βάσης. Ο σχεδιασμός του ΥΠΑΜ, στα πλαίσια του Προγράμματος Go Green, προβλέπει τη συνολική εγκατάσταση 20 ΜW».

Πρόγραμμα ανακύκλωσης αποβλήτων

Το στρατόπεδο Αντιστράτηγου «Στυλιανού Καλμπουρτζή» συμμετέχει μαζί με άλλα 15 στρατόπεδα στο πρόγραμμα ανακύκλωσης αποβλήτων το οποίο το ΥΠΑΜ εισήγαγε πρόσφατα σε συνεργασία με την Green DotΚύπρου. Τα υλικά που διαχωρίζονται από το ρεύμα των γενικών αποβλήτων και συλλέγονται ξεχωριστά από την GRΕΕΝ DΟΤ περιλαμβάνουν το χαρτί /χαρτόνι, και το ΡΜD. Το στρατόπεδο συμμετέχει επίσης σε τρία άλλα προγράμματα ανακύκλωσης αποβλήτων που προωθεί το ΥΠΑΜ συνολικά σε όλα τα στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς, που περιλαμβάνουν τα χρησιμοποιημένα μηχανέλαια, τα μεταχειρισμένα ελαστικά και τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. «Πολύ πρόσφατα το ΥΠΑΜ ξεκίνησε την εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων σε όλα τα στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς σε παγκύπρια βάση, το οποίο εκτός από το άμεσο οικονομικό όφελος που αποφέρει στο ΥΠΑΜ και το οποίο ανέρχεται σε €50.000 το έτος από τη διάθεση των μεταχειρισμένων ελαίων στον αδειοδοτημένο συλέκτη, έχει και έμμεσα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη όπως την αποφυγή ρύπανσης του εδάφους και των επιφανειακών και υπόγειων νερών από την ανεξέλεγκτη απόρριψη, την αποφυγή προβλημάτων στη λειτουργία των βιολογικών σταθμών, κτλ», ανέφερε η κ. Ιωάννου.

«Στις μελλοντικές δράσεις του ΥΠΑΜ για τη μείωση των ποσοτήτων των αποβλήτων που οδηγούνται στην υγειονομική ταφή, περιλαμβάνεται η ενεργειακή αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων που παράγονται στους χώρους εστίασης των στρατοπέδων για την παραγωγή βιοαερίου στις υφιστάμενες μονάδες της χώρας».

Πηγή: Ο Φιλελεύθερος

Ετικέτες: , , , , , , ,

Κατηγορίες: Ένοπλες Δυνάμεις

cube02

Subscribe to our RSS feed and social profiles to receive updates.

Αρέσει σε %d bloggers: