ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1) Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων υπό τον όρο της αναφοράς της πηγής μέσω ενεργού συνδέσμου. Απαγορεύεται η αποσπασματική ή στο σύνολό τους, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή αντιγραφή των κειμένων για εμπορική εκμετάλλευση.

2) Το ιστολόγιο δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω ενεργών συνδέσμων, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους.

3) Το ιστολόγιο δεν αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών ή κατεύθυνσης, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, για την αγορά χρηματοδοτικών προϊόντων που σχετίζονται με τις αγορές που καλύπτονται από τη θεματολογία του. Οι συγγραφείς δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία δύναται προκύψει από τέτοιου είδους εκμετάλλευση του περιερχομένου του ιστολογίου.

4) Σε περίπτωση που κάποιος θεωρήσει ότι θίγονται πνευματικά του δικαιώματα, παρακαλείται να επικοινωνήσει μαζί μας στο info@defense3.com  για να προχωρήσουμε στις δέουσες ενέργειες.

5) Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος ιστολογίου γνώμης, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων και γενικά κάθε είδους αρχείων, προέρχεται από ανοικτές πηγές, εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά ή υπάρχει επί της φωτογραφίας λογότυπο του νόμιμου ιδιοκτήτη.